Novi Travnik je općina u središtu Županije Središnja Bosna na nadmorskoj visini od 516 metara. Od 1980. do 1992. nosila je ime Pucarevo po Đuri Pucaru. Općina, koja zauzima 232 km², ima 52 naseljena mjesta, organizirana u 17 mjesnih zajednica. Na području ove općine bilo je više logora za Hrvate te je ovdje pobrojan samo jedan dio.

Srednjoškolski centar Kalinska
Od 09.06.1993. do 17.09.1993. godine

OŠ Senkovići
Od 09.06.1993. do 17.09.1993. godine

Opara sportska dvorana i stepenište OŠ
Od 10.06.1993. do 19.07.1993. godine

Opara - obiteljske kuće oko škole
Od 09.06.1993. do 19.07.1993. godine

OŠ Trenica
Od 19.06.1993. do 19.07.1993. godine

Garaža Josipa A.
Od 18.06.1993. do 20.09.1993. godine

Bistro
Od 09.06.1993. do 17.09.1993. godine

Kuća Nedeljka A.
Od 09.06.1993. do 18.06.1993. godine

Garaža kod šumarske kuće, zapovjedništvo VP
Od 01.07.1993. do 10.09.1993. godine

Kuća Žarka i Mate A.
Od 08.06.1993. do 10.09.1993. godine

Popis logora nije konačan. Svi evidentirani logori se nalaze u arhivi Udruge.

 

Knjiga

Kontakt

HRVATSKA UDRUGA LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kneza Mihaela Viševića Humskog 37
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 036 318 641
E-mail: udruga@hrlog.ba 

Idi na vrh