Kiseljak je grad i općina u Bosni i Hercegovini. Kiseljak se nalazi u srednjoj Bosni, na mjestu gdje se križaju putevi koji povezuju sve njene dijelove. Na području ove općine bilo je više logora za Hrvate te je ovdje pobrojan samo jedan dio.

Bilalovac - Plinara -Klokoti
Od 01.02.1993. do 10.11.1993. godine

OŠ Zabrđe
Od 13.06.1993. do 10.08.1993. godine

Zabrđe - obiteljske kuće preko puta OŠ
15.06.1993. do 10.08.1993. godine

OŠ Gojkovac

Bilalovac - Mali raj

Kuća kod škole Bilalovac
Od 13.06.1993. do 13.09.1993. godine

Škola Bilalovac
Od 21.04.1993. do 01.11.1993. godine

Bilalovac - kuća Marijana B.
Od 28.03.1993. do 06.10.1993. godine

Hodžića i Litrića kuća - Bilalovac
Od 18.04.1993. do 16.07.1993. godine

Bilalovac - kuća Rafaela V.
Od 18.04.1993. do 01.05.1993. godine

Kuća Ive T.
Od 20.04.1993. do 10.11.1993. godine

Kuća Vinka G. 
Od 23.06.1993. do 21.03.1993. godine

Hrvatske kuće Bilalovac

Odrčani - kuća Mije L.
Od 01.07.1993. do 01.12.1993. godine

Sušnica Samira M

Bilalovac - kuća Stojana G
Od 21.06.1993. do 10.10.1993. godine

Popis logora nije konačan. Svi evidentirani logori se nalaze u arhivi Udruge. 

 

Knjiga

Kontakt

HRVATSKA UDRUGA LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kneza Mihaela Viševića Humskog 37
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 036 318 641
E-mail: udruga@hrlog.ba 

Idi na vrh