Bugojno je grad i općina u Županiji Središnja Bosna u Bosni i Hercegovini. Grad Bugojno prostire se na 366 četvornih kilometara površine. Nalazi se u Skopljanskoj kotlini na 569 metara nadmorske visine, u području gornjeg toka rijeke Vrbasa, između gradova Uskoplja i Donjeg Vakufa. Na području ove općine bilo je više logora za Hrvate te je ovdje pobrojan samo jedan dio.

Stadion NK Iskra Bugojno
Od 01.08.1993. do 19.03.1994. godine

Salon namještaja Slavonija
Od 24.07.1993. do 10.09.1993. godine

Kloster časnih sestara - Bugojno
Od 30.07.1993. do 19.03.1994. godine

OŠ Vojin Paleksić - Bugojno
Od 20.06.1993. do 10.08.1993. godine

Zgrada Gimnazije Mahmut Bušatlija - podrum
Od 19.07.1993. do 10.09.1993. godine

BiH banka
Od 20.07.1993. do 20.01.1994.godine

Ljubljanska banka
Od 17.07.1993. do 19.03.1994. godine

OŠ Stipe Đerek
Od 17.07.1993. do 01.08.1993. godine

Kulturno sportski centar
Od 22.07.1993. do 04.08.1993. godine

Srednjoškolski centar
Od 1707.1993. do 01.08.1993. godine

Općina
Od 19.07.1993. do 18.08.1993. godine

MUP
Od 19.07.1993. do 30.12.1993. godine

Objekt VP
Od 19.97.1993. do 19.03.1993. godine

Hotel Kalin

Selo Buna

Gareže Marka Krajine i Ivice Čovića
Od 24.07.1993. do 05.08.1993. godine

Jasika
Od 26.07.1993. do 09.02.1994. godine

Kasale

Centar Bugojno (6 obiteljskih kuća ul. E.Kardelja)
Od 23.07.1993. do 03.08.1993. godine

Selo Drvetine

Selo Kordići
Od 18.07.1993. do 28.07.1993. godine

Podrum kuće Slavka M. 
Od 17.07.1993. do 23.07.1993. godine

Podrum kuće Branka J.

Kuća Stjepana Đ.
Od 17.07.1993. do 24.07.1993. godine

Selo Vileši

OŠ Odžak

Marksistički centar
Od 22.07.1993. do 10.08.1993. godine

Motel Rostovo
Od 20.07.1993. do 01.12.1993. godine

Rostovo - zemunica
Od 12.04.1993. do 17.05.1993. godine

Rostovo - vikendica Šerifa P. 

Kula - "kuća debelog"
Od 17.07.1993. do 29.07.1993. godine

Kula - kuća Pere P.

Gračanica - OŠ

Gračanica - kuća Draška M.
20.07.1993. do 22.07.1993. godine

Gračanica - kuća Pere L.
Od 20.07.1993. do 25.07.1993. godine

Zavlast - kuća Ferda Ć.
Od 20.07.1993. do 27.07.1993. godine

Zavlast - sušnica Šoljić

Guvna - kuća preko puta škole
Od 28.08.1993. do 28.09.1993. godine

Koš
Od 05.09.1993. do 24.09.1993. godine

Žuja - radni logor

Prusac - zemunica 
Od 22.07.1993. do 24.09.1993. godine

Prusac - Hamašova kuća
Od 05.08.1993. do 08.10.1993. godine

Jaska

Sabljari
Od 14.10.1993. do 14.11.1993. godine

Podrebrice

Garački podovi
Od 10.09.1993. do 20.10.1993. godine

Podripci
Od 23.08.1993. do 04.09.1993. godine

Vejići

Karadže

Donjići - garaža
Od 18.07.1993. do 21.07.1993. godine

Donjići - kuća preko puta garaže
Od 22.07.1993. do 18.08.1993. godine

Selo Vučipolje
Od 22.07.1993. do 01.10.1993. godine

Selo Humac
Od 20.08.1993. do 06.09.1993. godine

Kandija - radni logor

Hrasnica - radni logor

Naselje Jaklići

Šupa Mile Č.
Od 20.07.1993. do 22.07.1993. godine

Podrum kuće Ive M.
Od 19.07.1993. do 22.07.1993. godine

Popis logora nije konačan. Svi evidentirani logori se nalaze u arhivi Udruge.

Presude Suda Bosne i Hercegovine vezane za logor Kloster časnih sestara možete pročitati  klikom na presudu.

images/presude/Osmic_Alija_I_presuda.pdf

images/presude/Osmic_Alija_II_presuda.pdf

images/presude/Osmic_Alija_I_rjeenje_o_ukidanju_presude.pdf

Presude Suda Bosne i Hercegovine vezane za logor "Stadion" u Bugojnu možete pročitati  klikom na presudu.

images/presude/Kukavica_Musajb_i_dr_I_presuda.pdf

images/presude/Kukavica_Musajb_i_dr_II_presuda.pdf

images/presude/Kukavica_Musajb_i_dr_II_presudapdf_2_dio.pdf

images/presude/Kukavica_Musajb__III_presuda.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knjiga

Kontakt

HRVATSKA UDRUGA LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kneza Mihaela Viševića Humskog 37
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 036 318 641
E-mail: udruga@hrlog.ba 

Idi na vrh