Logor "Luka" Brčko je bio koncentracioni logor za zatvaranje i mučenje hrvatskog i bošnjačkog stanovništva, sa područja općine Brčko tokom 1992. godine za vrijeme rata u BiH.

Logor su organizirali lokalne vlasti, nakon nasilnog preuzimanja vlasti, od strane Srpske demokratske stranke, u općini tijekom mjeseca svibnja 1992. godine.

Organizirana je sistematska kampanja zatvaranja i protjerivanja nesrpskog stanovništva Brčkog, a njihova imovina je pljačkana i uništavana. 

Logor je bio dio organiziranog sistema deportacije, zatvaranja hrvatskog i bošnjačkog stanovništva tijekom 1992. godine. Na teritoriju općine Brčko, uz logor "Luka", djelovalo je više sličnih mjesta mučilišta i stratišta poput DTV Partizan, Hotel Posavina, Zgrada Sekretarijata unutrašnjih poslova u Brčkom, kafana Westfalija, Hotel Galeb, Laser autodepo.

Logor je zatvoren u kolovozu 1992. godine, nakon što je Međunarodni crveni križ najavio inspekciju. Zbog stranaca sve prostorije su okrečene, dvorište oprano, a zatočenici prebačeni u Batković kod Bijeljine.

Knjiga

Kontakt

HRVATSKA UDRUGA LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kneza Mihaela Viševića Humskog 37
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 036 318 641
E-mail: udruga@hrlog.ba 

Idi na vrh