Tešanj je grad i općina u Bosni i Hercegovini. Općina Tešanj nalazi se na razmeđu srednje i sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, a graniči s općinama Teslić, Doboj, Doboj Jug, Usora i Maglaj. Na području ove općine bilo je više logora za Hrvate te je ovdje pobrojan samo jedan dio. 

Zgrada stadiona
Od 01.06.1993. do 01.03.1994. godine.

Popis logora nije konačan. Svi evidentirani logori se nalaze u arhivi Udruge.

Knjiga

Kontakt

HRVATSKA UDRUGA LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kneza Mihaela Viševića Humskog 37
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 036 318 641
E-mail: udruga@hrlog.ba 

Idi na vrh