Na putu Travnik-Sarajevo smješten je gradić Busovača, u kojem je glasovito svetište sv. Ante Padovanskog. Grad je smješten na dvije rijeke, Kozici i Ivančici. Planine koje okružuju grad su Vranica, Busovačka planina i Hum. Busovača je poznata po znamenitim i na šire poznatim izletištima Tisovac i Busovačke staje. Na području ove općine bilo je više logora za Hrvate te je ovdje pobrojan samo jedan dio.

Kaćuni Silos
Od 05.01.1993. do 01.05.1994. godine

Kuća Dare K.
Od 28.01.1993. do 07.02.1993. godine

Ćopi kuća Ćosić
Od 15.04.1993. do 10.06.1993. godine

Popis logora nije konačan. Svi evidentirani logori se nalaze u arhivi Udruge.

Knjiga

Kontakt

HRVATSKA UDRUGA LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kneza Mihaela Viševića Humskog 37
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 036 318 641
E-mail: udruga@hrlog.ba 

Idi na vrh