Hadžići su grad i općina u Bosni i Hercegovini. Nalaze se 21 km zapadno od samog središta grada Sarajeva. Na području ove općine bilo je više logora za Hrvate a su ovdje navedena dva najvažnija. 

Tarčin - logor Silos
Od početka rata do 27.01.1996. godine 

Igman - hotel Mrazište
Od 24.04.1993. do 02.09.1993. godine 

Popis logora nije konačan. Svi evidentirani logori se nalaze u arhivi Udruge.

Na Sudu Bosne i Hercegovine se trenutno vodi postupak protiv Mustafe Đ. i dr. za zločine počinjene na području ove općine.
Klikom na link možete pogledati predmet u toku: http://www.sudbih.gov.ba/predmet/2912/show

 

Knjiga

Kontakt

HRVATSKA UDRUGA LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kneza Mihaela Viševića Humskog 37
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 036 318 641
E-mail: udruga@hrlog.ba 

Idi na vrh