Ministarstvo za pitanja branitelja HNŽ/K raspisalo je Javni oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšice kod plaćanja naknada u obrazovnim ustanovama kod redovitog studiranja na javnim visokoškolskim ustanovama u HNŽ/K djeci 

branitelja.

Javni oglas kao i Zahtjev možete preuzeti klikom na link: http://www.mbhnz-k.ba/hr/natjecaji/javni-oglas-za-podno%C5%A1enje-zahtjeva-za-ostvarivanje-prava-na-olak%C5%A1ice-kod-pla%C4%87anja-naknada

Knjiga

Kontakt

HRVATSKA UDRUGA LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kneza Mihaela Viševića Humskog 37
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 036 318 641
E-mail: udruga@hrlog.ba 

Idi na vrh