Ministarstvo za pitanja branitelja HNŽ izvješćuje sve zainteresirane korisnike po Javnom oglasu za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava pomoći upošljavanja i samoupošljavanja branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ broj: 12-01-02-3096/20 od 08.10.2020. godine da prilikom prikupljanja dokumentacije pri nadležnim tijelima i institucijama slijede upute istih u okolnostima novonastale epidemiološke situacije izazvane pojavom koronavirusom (COVID-19).  

Ukoliko poradi narečene situacije za vrijeme trajanja Javnog oglasa nije moguće ishoditi zatraženu dokumentaciju, Ministarstvu za pitanja branitelja HNŽ potrebito je dostaviti dokaz o podnošenju zahtjeva za izdavanje odnosnog dokumenta.

Protekom okolnosti koje su zapreke izdavanju istih, u tom smislu omogućuje se podnositeljima zahtjeva dopuna podneska.

Priloge možete preuzeti klikom na link: http://www.mbhnz-k.ba/hr/natjecaji/javni-oglas-za-podno%C5%A1enje-zahtjeva-za-dodjelu-sredstava-pomo%C4%87i-upo%C5%A1ljavanja-i

Knjiga

Kontakt

HRVATSKA UDRUGA LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kneza Mihaela Viševića Humskog 37
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 036 318 641
E-mail: udruga@hrlog.ba 

Idi na vrh