Nakon što su srpske snage preuzele vlast u Šamcu, počelo je bespravno pritvaranje nesrpskog stanovništva, uglavnom Hrvata i Bošnjaka, na više mjesta u ovoj općini. Jedno od takvih mjesta je skladište poljoprivredne zadruge u selu Crkvina nedaleko od samog centra sela. 
Šesnaest zatočrnika je 7. svibnja1992. godine prvo pretučeno, a potom ubijeno od strane trojice pripadnika paramilitarne jedinice “Sivi vukovi” iz Srbije. (Jedan od izvršilaca ovog zločina je Slobodan Miljković, zvani Lugar, komandant jedinice “Sivi vukovi”, koji je nekoliko godina kasnije ubijen u Kragujevcu.)
Skladište koje je imalo funkciju logora još uvijek postoji i koristi se kao magazin i prodavaonica stočne hrane, međutim nema nikakvog obilježja koje bi ukazalo da je to mjesto stradanja ljudi.

Knjiga

Kontakt

HRVATSKA UDRUGA LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kneza Mihaela Viševića Humskog 37
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 036 318 641
E-mail: udruga@hrlog.ba 

Idi na vrh