Konjic je grad i središte istoimene općine na krajnjem sjeveru planinske Hercegovina, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, u kotlini s obje strane rijeke Neretve i oko ušća Neretvine pritoke Trešanice.

Nalazi se u sastavu Hercegovačko neretvanske županije. Na području ove općine bilo je više logora za Hrvate te je ovdje pobrojan samo jedan dio. 

Logor Športska dvorana na Musali u Konjicu.
Od 10.05.1992. do 06.10.1994. godine 

Selo Hondići - kuća Riste Mršića

Selo Pokojište - kavana "Studenac"
Od 18.04.1993. do 18.05.1993. godine

Solakova Kula - kuća Rafaela Blaževića
Od 01.05.1993. do 25.06.1993. godine

Buturović Polje - poljoprivredna apoteka
Od 29.07.1993. do 13.08.1993. godine

Gorani - Osnovna škola
Od 14.04.1993. do 10.06.1993. godine

Selo Parsovići - Osnovna škola
Od 14.04.1993. do 13.08.1993. godine

Buturović Polje - kuća Jake Tomića
Od 20.08.1993. do 19.10.1993. godine

Selo Seonica - kavana Vejsila Macanovića
Od 19.04.1993. do 21.05.1993. godine

Selo Seonica - Osnovna škola Refik Šećibović
Od 10.07.1993. do 11.08.1993. godine

Gornji Nevizdraci - kuća Ruže Azinović

Gornje Višnjevice - hrvatske kuće
Od 27.05.1993. do 01.03.1994. godine

Gornje Višnjeviće - kuća sestara Turić
Od 27.05.1993. do 18.06.1993. godine

Selo Kralupi - prodavaonica
Od 16.04.1993. do 20.04.1993. godine

Čelebići - Osnovna škola Maksim Kujundžić
Od 25.04.1993. do 19.10.1993. godine

Čelebići - hrvatske kuće
Od 25.04.1993. do 31.10.1993. godine

TDK - Konjic

Tvornica vijaka - Konjic
Od 28.04.1993. do 22.02.1994. godine

Ovčari - baraka GP Rad
Od 14.04.1993. do 10.05.1993. godine

Podorašac - Osnovna škola
Od 15.04.1993. do 28.04.1993. godine

Spiljani - Osnovna škola i hrvatske kuće

Bradina - škola
Od 15.04.1993. do 21.10.1993. godine

Bradina - vojarna
Od 18.10.1993. do 19.10.1993. godine

Lukomir - privatna staja
Od 05.10.1993. do 16.10.1993. godine

Selo Zavratnice - kuća Zorana Kneževića
Od 14.04.1993. do 18.06.1993. godine

Idbar - privatna kuća

Ćelina - muslimanska kuća
Od 21.04.1993. do 01.05.1993. godine

Dobričevići - kuća Ante Kožula
Od 19.05.1993. do 29.05.1993. godine

Lisičići - svlačionica NK Jezero
Od 23.03.1993. do 26.03.1993. godine

Jasenik - mejtef
Od 23.03.1993. do 27.03.1993. godine

Jasenik - kuća Ivana Stjepanovića
Od 14.04.1993. do 01.05.1993. godine

Trusina - kuća Vjekoslava Drlje
Od 16.04.1993. do 19.04.1993. godine

Konjic - prodavaonica Šipad
Od 23.03.1993. do 04.04.1993. godine

Konjic - pivnica
Od 23.03.1993. do 04.04.1993. godine

Konjic - MUP Musala
Od 23.03.1993. do 01.04.1994. godine

Polje Bijela - kuća Mirka Markića
Od 18.04.1993. do 30.06.1993. godine

Popis logora nije konačan. Svi evidentirani logori se nalaze u arhivi Udruge.

Presude Suda Bosne i Hercegovine vezane za logor Športska dvorana Musala u Konjicu možete pročitati na klikom na presudu.

/presude/Ibro-Maci-I-presuda.pdfages

/presude/ Ibro-Maci-II-presuda.pdfages

Knjiga

Kontakt

HRVATSKA UDRUGA LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kneza Mihaela Viševića Humskog 37
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 036 318 641
E-mail: udruga@hrlog.ba 

Idi na vrh