Breza je naselje i općina u Bosni i Hercegovini. Općina Breza se prostire na teritoriji od 83 km2. Nalazi se u sastavu Zeničko-dobojske županije i graniči sa općinama Ilijaš, Kakanj, Vareš i Visoko. Na području ove općine bilo je više logora za Hrvate te je ovdje pobrojan samo jedan dio. 

VIZ Breza
Od 01.06.1993. do 01.03.1994. godine

Popis logora nije konačan. Svi evidentirani logori se nalaze u arhivi Udruge. 

Knjiga

Kontakt

HRVATSKA UDRUGA LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kneza Mihaela Viševića Humskog 37
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 036 318 641
E-mail: udruga@hrlog.ba 

Idi na vrh