Vareš je grad i općina u Bosni i Hercegovini. Vareš je bosanskohercegovački brdski gradić na nadmorskoj visini od 829 metara koji se smjestio u kotlini rijeke Stavnje, 45 km od Sarajeva. Nad kotlinom Stavnje izdižu se s obje strane visoka, strma brda. Takav oblik tla nepogodan je da se na njemu razvije veće naselje, budući da se ono ovdje može širiti samo po dužini, u pravcu sjever-jug. Vareš je tako vrlo rijedak primjer većega naselja, koje se – silom prilika – pružilo poput vrpce na dužini od pet kilometara. Na području ove općine bilo je više logora za Hrvate te je ovdje pobrojan samo jedan dio.

OŠ Vareš

SŠC Vareš

MUP
Od 1.11.1993. do 25.12.1993. godine

6 obiteljskih kuća u središtu
Od 5.11.1993. do 01.12.1993. godine

Zgrada Autotransa

Zatvor Kapitalna

Samačka - Vareš

Dječiji vrtić Danica Pavlić

RIŽ - Vareš

Popis logora nije konačan. Svi evidentirani logori se nalaze u arhivi Udruge.

Knjiga

Kontakt

HRVATSKA UDRUGA LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kneza Mihaela Viševića Humskog 37
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 036 318 641
E-mail: udruga@hrlog.ba 

Idi na vrh