Vitez je grad i općina u Županiji Središnja Bosna, BIH. Općina Vitez je prostor koji se proteže u geografskom središtu Bosne i Hercegovine. Vitez je smješten u centralnom dijelu doline rijeke Lašve, koja se proteže od jugoistočnih padina planine Vlašić do Busovače. Na području ove općine bilo je više logora za Hrvate te je ovdje pobrojan samo jedan dio.

Počulica - OŠ Počulica
Od 16.04.1993. do 01.05.1993. godine

Kuća veselog Krište

Omladinski dom
Od 16.04.1993. do 27.04.1993. godine

Mahala

Selo Kruščica - Hotel Bedem
Od 16.04.1993. do 01.11.1993. godine

Crna kuća Ivice K.
Od 01.07.1993. do 24.11.1993. godine

Garaža Hakije Dž. 
Od 20.11.1993. do 22.11.1993. godine

Sivrino selo - radni logor
Od 22.04.1993. do 20.11.1993. godine

Prnjavor Dom

Prnjavor - kuće Zijada B., Ćazima i Taharije F.
Od 16.04.1993. do 04.05.1993. godine

Vjetrenica - Društveni dom

Vatrogasni dom
Od 28.04.1993. do 16.05.1993. godine

Kuća Ismeta M.

Kuća Helda

Vrhovine - kuća Sarajlić

Magacin robne kuće Borac
Od 16.04.1993. do 29.04.1993. godine

Zabrđe - privatna kuća

Dubravica - privatna kuća

Podrum kuće Pere P.
Od 16.04.1993. do 01.05.1993. godine

Kuća Franje J. 
Od 16.04.1993. do 01.05.1993. godine

Selo Bobaši - kuća Finke B.
Od 18.09.1993. do 10.12.1993. godine

Motel Plavac

Dom s- Sadlovići

Škola s. Bukva
Od 17.04.1993. do 20.04.1993. godine

Suve Rastove - radni logor

OŠ Preočica
Od 20.04.1993. do 23.04.1993. godine

S. Šafradin
Od 22.12.1993. do 29.12.1993. godine

Popis logora nije konačan. Svi evidentirani logori se nalaze u arhivi Udruge.

Presude Suda Bosne i Hercegovine vezane za logor Omladinski dom u Počulicama možete pročitati  klikom na presudu.

images/presude/Coloman_Jasmin_I_presuda.pdf

images/presude/Coloman_Jasmin_II_presuda.pdf

images/presude/Coloman_Jasmin_II_rjeenje_o_ukidanju_prvostepene_presude.pdf

images/presude/Coloman_Jasmin_III_presuda.pdf

 

 

 

Knjiga

Kontakt

HRVATSKA UDRUGA LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kneza Mihaela Viševića Humskog 37
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 036 318 641
E-mail: udruga@hrlog.ba 

Idi na vrh