Jablanica je grad i općina u Bosni i Hercegovini. Sa svojih 301 km² površine i 12.691 stanovnika općina Jablanica spada u red najmanjih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zemljopisno pripada regiji gornje ili visoke Hercegovine, a administrativno jednoj od 8 općina Hercegovačko-neretvanske županije. Na području ove općine bilo je više logora za Hrvate te je ovdje pobrojan samo jedan dio.

Jablanica - zgrada stare općine, MUP, podrum
Od 15.04.1993. do 24.04.1993. godine

Selo Rodići
Od 07.05.1993. do 10.05.1993. godine

Jablanica -Muzej socijalističke revolucije Bitke za ranjenike
Od 15.04.1993. do 01.05.1994. godine

Hotel - Jablanica
Od 04.10.1993. do 13.10.1993. godine

Zemunica - trap, kod Rogića kuća
Od 08.09.1993. do 20.09.1993. godine

Donja Jablanica - staja kod Rogića kuća
Od 20.09.1993. do 15.11.1993. godine

Stipića livada - vikendica
Od 28.07.1993 do 30.07.1993. godine

Ostrožac - Osnovna škola
Od 20.05.1993. do 15.10.1993. godine

Ostrožac - obiteljska kuća Drage Tomića
Od 25.04.1993. do 26.07.1993. godine

Ostrožac - obiteljska kuća Jele Rajković
Od 25.04.1993. do 26.07.1993. godine

Ostrožac - obiteljska kuća Anđelka Karlovića
Od 25.04.1993. do 26.07.1993. godine

Popis logora nije konačan. Svi evidentirani logori se nalaze u arhivi Udruge. 

Presude Suda BiH vezane za logor "Muzej" u Jablanici možete pročitati klikom na vezu:

images/presude/S1_1_K_008494_12_Kri.pdf

images/presude/S_1_1_K_008494_17_Kk.pdf

images/presude/S1_1_K_008494_16_Kr_3.pdf

 

Knjiga

Kontakt

HRVATSKA UDRUGA LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kneza Mihaela Viševića Humskog 37
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 036 318 641
E-mail: udruga@hrlog.ba 

Idi na vrh